RING OSS - 044-140 85 83

Radonmätning Skåne

RING OSS - 044-140 85 83

OVK-besiktning

Vi utför radonmätning i Skåne

Förutom radonmätning i Skåne erbjuder vi även OVK-besiktningar. Enligt lagen ska en sådan ske antingen vart tredje när det kommer till alla offentliga byggnader men också byggnader som har vårdverksamhet, skolor eller förskolor. När det kommer till flerfamiljshus så ska en OVK-besiktning göras antingen var sjätte eller vart tredje år. Hur ofta besiktningen behöver göras avgörs av hur effektiva ventiler som är installerade i flerfamiljshusen är.

OVK-besiktning i Skåne

Av oss kan du få noggrann OVK-besiktning i Skåne där vi går vi genom hela fastighetens ventilationssystem. Alla byggnader skall enligt svensk lag OVK-besiktigas antingen vart tredje eller sjätte år och det är berörd kommun som är tillsynsmyndighet som kontrollerar att OVK-besiktning är utförd enligt rätt intervall.

Det är också till kommunen som ett OVK-protokoll skickas efter varje utförd OVK-besiktning. Även våra kunder får samma protokoll så att de får full insyn i vad vi upptäcker gällande deras ventilation.

Cert

Vi har certifieringar som kontrollansvarig, utfärdat av Swedcert, numera Kiwa Sverige. Det innebär att vi har kompetens och kunskap för att utföra OVK-besiktningar enligt gällande regelverk. Det är Boverket som är myndighet för besiktningar av ventilationssystem.

Då ska en OVK-besiktning utföras

Vart tredje år:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra typer av byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och likande. FT- och FTX-ventilationssystem

Vart sjätte år:

  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och likande. S-, F- och FX-ventilationssystem – 6 år

Vid nybyggnation:

  • En- och tvåfamiljshus med FX-, FT- och FTX-ventilationssystem. Endast en första installationsbesikning innan systemet tas i bruk – ingen återkommande besiktning.

Vid OVK-besiktning kontrollerar vi att:

  • Instruktioner för skötsel och drift av ventilationsaggregat finns tillgängliga.
  • Ventilationssystemet inte innehåller några föroreningar som genom kanalsystemet kan spridas i fastigheten.
  • Ventilationssystemet i övrigt är fungerande och är rätt anpassat för fastigheten
    de funktioner och egenskaper som respektive ventilationssystem har överensstämmer med de föreskrifter och regler som fanns och gällde när ventilationssystemet togs i bruk.
  • Vid OVK-besiktning undersöker vi vilka åtgärder som man kan vidta för att energieffektivisera ventilationssystemet utan att det blir ett försämrat inomhusklimat.

Föreslår åtgärder efter OVK-besiktning

Det är alltid du som är vår kund och fastighetsägare som bestämmer vilka åtgärder ni vill göra, men de åtgärder ni bestämmer er för, måste möta de eventuella brister som vi upptäcker. Det vi kan göra är att föreslå åtgärder som leder till bättre luft och en godkänd OVK-besiktning samt att erbjuda service, rensning och injustering av ert ventilationssystem.

Vi erbjuder OVK-besiktning i följande skånska städer: Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga, Östra Göinge, Bjuv, Bromölla, Burlöv, Båstad, Eslöv, Helsingborg, Hässleholm, Höganäs, Hörby, Höör, Klippan, Kristianstad, Kävlinge, Svalöv, Landskrona, Lomma, Lund, Malmö, Osby, Perstorp, Simrishamn, Skurup, Skårby, Staffanstorp, Svedala, Tomelilla, Trelleborg, Vellinge och Ystad.

Kontakta oss så får du en kostnadsfri offert på vår radonmätning i Skåne eller en OVK-besiktning i Skåne!